onsdag 9. februar 2011

NyGiv

Regjeringen har vedtatt at skolene skal sette inn ekstra resurser på elevene i faresonen til å droppe ut av vgs. Prosjektet er i oppstartingsfasen, og har fått navnet Ny Giv.
Selvsagt har jeg "rotet meg med" på dette, og jeg kjenner at etter to dager med info, tips og kursing så har jeg også fått en NyGiv. Ikke bare for de elevene i faresonen, men også for mine "faste" elever!

Ny giv er et tilbud til elever som ligger i faresonen, dårlige karakterer og/eller mye fravær. Alt for mange faller av når de går over i vgo. Noen fordi de velger feil, andre fordi læringsnivået blir for høyt i forhold til deres nivå og alt blir uoverkommelig.

Mitt arbeid i dette er fremdeles litt usikkert, jeg vet ikke om jeg skal undervise elevene. Lage opplegg til dem, eller undervise. Men en ting er sikkert; jeg er inspirert og mitt ekstramål vil være at ingen av mine 25 fantastiske barn skal være innenfor denne faresonen når de kommer i 10. klasse.

Alle som har undervist vet at det er mange ulike nivåer i en klasse, og at alle lærer på ulike måter. Regner med at de fleste en eller annen gang i løpet av livet har vært i læringssituasjoner som har virket håpløse. Jeg har det selv, og spesielt når det blir forelest om noe jeg ikke har et forhold til, forkunskaper på og/eller interesse for. Som f. eks. naturfag. Alle vet også at det er vanskelig å finne motivasjonen til å lære noe som virker "gresk".

Jeg har nå fulgt norsk-gruppen i to dager, og har fått flere gode tips for hva jeg som faglærer kan gjøre for å få bedre tid til hver enkelt elev! Men jeg er realistisk, og tror ikke at dette prosjektet vil være revolusjonerende i år. Men når alle lærere får info, blir mer obs og føler seg trygg, så håper jeg at det ikke skal være nødvendig å tilby de faglig svake, de uten IOP eller de med mye fravær ekstraundervisning.
Jeg håper at ikke bare jeg skal inspireres! Vi må stå sammen om å løfte opp de som lett faller ut.

Som før sagt bør målet være å "slippe" å få NyGiv-elever, selv om jeg vet at det nok ligger langt opp og frem! Men frem til dette målet er nådd gleder jeg meg kjempemasse til å være med å utvikle tanker rundt emnet. Å planlegge undervisning, sammen med mine kollegaer, sammen med andre fra kommunen og fylket.

Når over 100 lærere er samlet i en "melkekartong" blir det mye skolesnakk. Jeg liker dette, elsker å få tips og høre om hvordan arbeidsdagen for andre lærere er. Hva er deres problemer, hva er våres? Kan vi lære noe av hverandre? I dagens skole blir det gjort utrolig mye bra, men noe jeg personlig synes er veldig dumt er at vi alle sitter med mye kunnskap i hvert vårt område, og så deler vi så alt for lite!

Jeg håper at  NyGiv vil være med å inspirere lærere til å dele mer også, hva fungerer  og hva engasjerer?
For å nå høyere mål MÅ vi samarbeide, selv om vi lever i egne små bobler!

Er veldig inspirert nå, og håper at det blir lagt til rette for mye arbeid med dette videre. Selv om hverdagen allerede er fullspekket av både arbeid og utfordringer, kjenner jeg at dette bare er spennende og utfordrende! Jeg elsker utfordringer, og gleder meg masse til å høre hva de andre mener om NyGiv i morgen. Vi har faktisk en liten "lekse" til i morgen. Der vi skal formulere litt om våres tanker rundt prosjektet. Kanskje har jeg og min gruppe bommet totalt, kanskje tenker vi noe helt annet og revlousjonerende enn de andre. Aller helst tror jeg vi tenker likt; MOTIVASJON - ENGASJEMENT er to ord som ofte kom igjen i min gruppe. Vi må fange elevenes engasjement, og vi må motivere dem til å holde frem med godt arbeid. Hvordan vi gjør det vil nok bli ulikt, men jeg håper og tror at dette kan bli veldig bra!

Min plan er å involvere elevene mye, la de ta del i tankene rundt opplegget. Vi er jo tross alt på dette kurset for å hjelpe elevene, og for å hjelpe dem må vi også lytte til dem!

Hurra for NyGiv, håper det vil skape et enda mer positivt fokus rundt læring og mestring!

God natt

1 kommentar:

Lena sa...

Godt reflektert! Eg lurer på kva mi rolle blir oppi det store og det heile, og håpar elevane ikkje dett ut i det store inkje når dei tek steget over til vidaregåande. Eg skal i alle høve gjere mitt beste for dei som landar på min veg.

Det er viktig å gripe tak i dette tidlegast mogleg, og elevane dine har i alle fall eit utruleg godt utgangspunkt i og med du har fulgt dei så lenge (kanskje ikkje 10. klassingane, men likevel).


Du er allereie ein motivert og engasjert lærar, så dette har eg stor tru på at du greier. Det blir spennande å høyre meir om opplegga på neste samling. Sjølv om eg trur dei kunne ha brukt ressursane annleis, er eg ikkje i tvil om at dette er viktig arbeid.

Takk for tre kjekke dagar:)