mandag 24. mars 2008

Til lags åt alle kan ingen gjera....Ein klok mann skreiv desse orda ein gong, og sanneleg det seier eg dykk; dei er sanne!!!

Eg har ofte fundert på; korleis "please" alle partar? Er det mogleg at alle partar nokon gong blir godt nøgde?
Anten vil ein skuffe familie, jobb eller vener....

Dette er noko som ofte har vore det store problemet mitt i ulike saker, korleis kan eg gjere alle partar glade over vala eg tek? Sjølvsagt skal eg tenkje mest egoistisk, og velje utifrå kva som er bra for meg. Men ein må også tenkje på dei kring seg sjølv....

Eg veit ikkje kva oppskrifta er, kan nokon den så send den gjerne til meg!

Fram til då er egoist, sjølv om det ofte fører med seg uver...