tirsdag 5. august 2008

11. juni, en gledens dag :D


Som alle veit, så e 11. juni min fantastiske bursdag! Det e også Tusenfryd sin bursdag, og mange andre sin bursdag. Einaste minus til dags dato med denne dagen ha vore at det OFTE ha vore muntleg eksamen på akkurat denne dagen.

I år så kom det enda ett jubileum på dagen, homofile og lesbiske skal få lov til å gifte se! TJO-HO! Eg er for homofilt samliv, enkelt og greitt. Eg synes at så lenge folk er gla i kvarandre, så e de revnande likgyldig for både meg og alle andre kva kvar einskild velg, motsatt eller same kjønn. Så lenge en har det bra, så skal ingen gidde å bry se e no mi meining! Syntes at det var flott at denne lova blei godkjent på min bursdag!

Men i dag les e i sumpen at BERRE EN AV 27 SUMMØRSPRESTAR vil vie homofile og lesbiske, ka de e for slag da????

"Då Sunnmørsposten ringde rundt til prestane og prostane på Sunnmøre, var det fire som ikkje ville svare på spørsmålet om dei kan tenkje seg å vie homofile og lesbiske. Nokre andre var ikkje tilgjengelege av forskjellige grunnar, men av dei 27 som både kunne og ville svare er det altså eit overveldande fleirtal som vil stå bak kyrkja sitt tradisjonelle syn på ekteskapet."
http://www.spm.no 05.august08

Ka meina du? E du for eller imot kjærlighet? E de feil å like nokken av samme kjønn? Tenk om nokken hadde nekta de å vere gla i den du e gla i, fordi det e feil i forhold til det ofte så trangsynte samfunnet vi leve i?

Kjenne at ditte e nokke e kan engasjere me for, tross i at e e håplaust(?) hetrofil! haha!

1 kommentar:

Lena sa...

Ej e for kjærleik!! Ver glad i den du vil, same kaleis dei e pakka inn:)