mandag 25. februar 2008

Eg undrar meg på...

Kvifor får bilar med sonekort bot
når frimurarlosje-bilar;feilparkert og UTAN sonekort, går utan bot...?

Eg søkjer hermed medlemskap...

Det er rett og slett urettferdig at dei kan ta opp alle lovlege (og ulovlege) parkeringsplassar, utan å eige sonekort og likevel gå fri...
Snakkar vi konspirasjonar her????

Eg undrar meg... eller gjer eg eigentleg det???

Men eg hadde aldri trudd (eller håpa) at menn i pingvinklede som høyrer på Elton John stod så høgt i kurs hjå Ålesund Parkering...

Ingen kommentarer: